พญ. เล็ก กาญจนโกมุท

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. เล็ก กาญจนโกมุท
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
ศุกร์
16 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
ศุกร์
23 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)