พญ. ลักษมี ชาญเวชช์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ลักษมี ชาญเวชช์