พญ. ลักษมี ชาญเวชช์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ลักษมี ชาญเวชช์
อังคาร
09 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
10 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
12 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
13 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
16 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
17 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
19 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
20 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
23 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
24 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
26 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
27 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
30 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
31 มี.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
02 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
03 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
06 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
07 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
09 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
10 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
13 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
14 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
16 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
17 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
20 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
21 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
23 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
24 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
27 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
28 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
30 เม.ย.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
01 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
04 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
05 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
07 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
08 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
11 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
12 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
14 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
15 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
18 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
19 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
21 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
22 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อังคาร
25 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พุธ
26 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
ศุกร์
28 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
เสาร์
29 พ.ค.
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
อาทิตย์
30 พ.ค.