พญ. ลักษมี ชาญเวชช์

วิสัญญีวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การระงับความปวด
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Grad.Dip Epidemiology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Palliative Care The Flinders University of South Australia, Australia
BBBB
Pain Management Royal North Shore Hospital Sydney, Australia
Loading

Loading Schedule..

พญ. ลักษมี ชาญเวชช์