พญ. ลักษมี ชาญเวชช์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Grad.Dip Epidemiology, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
วิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Palliative Care, The Flinders University of South Australia, Australia
BBBB
Pain Management, Royal North Shore Hospital Sydney, Australia
สาขาที่สนใจพิเศษ
การระงับความปวดการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
Loading

Loading Schedule..