พญ. ลักษมี ชาญเวชช์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง, การระงับปวด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ลักษมี ชาญเวชช์
Friday
18 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
19 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
20 Jun
Monday
21 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
22 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
23 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
24 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
25 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
26 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
27 Jun
Monday
28 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
29 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
30 Jun
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
01 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
02 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
03 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
04 Jul
Monday
05 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
06 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
07 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
08 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
09 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
10 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
11 Jul
Monday
12 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
13 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
14 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
15 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
16 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
17 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
18 Jul
Monday
19 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
20 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
21 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
22 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
23 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
24 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
25 Jul
Monday
26 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
27 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
28 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
29 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
30 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
31 Jul
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
01 Aug
Monday
02 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
03 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
04 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
05 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
06 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
07 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
08 Aug
Monday
09 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
10 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
11 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
12 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
13 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
14 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
15 Aug
Monday
16 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
17 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
18 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
19 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
20 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
21 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
22 Aug
Monday
23 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Tuesday
24 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Wednesday
25 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Thursday
26 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Friday
27 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Saturday
28 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)
Sunday
29 Aug
Monday
30 Aug
Supportive Care Center (Palliative Care Clinic)
Supportive Care Center (Psycho oncology clinic)
Supportive Care Center (Pain Clinic)