พญ. กุลธิดา มณีนิล

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..

พญ. กุลธิดา มณีนิล