นพ. กำพู ฟูเฟื่องมงคลกิจ

ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..