นพ. กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
Electroencephalography cincinnati children s hospital medical center, United States
BBBB
Neonatal Neurology Fellowship HARVARD MEDICAL SCHOOL, United States
BBBB
Clinical Neurophysiology,EEG and Epilepsy Cleveland Clinic, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. กุลเสฏฐ ศักดิ์พิชัยสกุล