นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, American Board of Pediatrics, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ, American College of Cardiology (2000-2012), United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจในเด็ก
Loading

Loading Schedule..