นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ศูนย์และคลินิก
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
การสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ American Board of Pediatrics, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ American College of Cardiology (2000-2012), United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล