ทพ. กฤตวัฒน์ เลิศสุขประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ปริทันตวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวฟันเพื่อความสวยงามศัลยกรรมปลูกเหงือกศัลยกรรมปลูกกระดูกปริทันต์เลเซอร์ทางปริทันต์ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
Loading

Loading Schedule..