รศ. นพ. กฤษณ์ แก้วโรจน์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ทันตแพทยสภา
BBBB
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..