นพ. กริช จิระสานต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก, แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
7th Asia Anesthesia Forum and 6th Annual Siriraj Anesthesia Conference, โรงพยาบาลศิริราช, ไทย
BBBB
EACTA Annual Congress 2016, EACCME (European Accreditation Council for Continueing Medicine Education), ไทย
BBBB
5th Asia Anaesthesia Forum Workshop, คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก
Loading

Loading Schedule..