นพ. เกริก อัศวเมธา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, University of Maryland Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, Advocate illinois Masonic Medical Center, United States
BBBB
Infectious Disease, University of Maryland Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..