นพ. ไกรสิทธิ อารียา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ไกรสิทธิ อารียา
เสาร์
31 ก.ค.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
02 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
03 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
04 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
07 ส.ค.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
09 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
10 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
11 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
14 ส.ค.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
16 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
17 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
18 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
21 ส.ค.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
23 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
24 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
25 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
28 ส.ค.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
Kidney Center
จันทร์
30 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
31 ส.ค.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
01 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
04 ก.ย.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
06 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
07 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
08 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
11 ก.ย.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
13 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
14 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
15 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
18 ก.ย.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
20 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
21 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
22 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
เสาร์
25 ก.ย.
Hemodialysis Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
Kidney Center
จันทร์
27 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
อังคาร
28 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center
พุธ
29 ก.ย.
Hemodialysis Center
Kidney Center