นพ. ไกรสิทธิ อารียา

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

รักษาโรคไต
โรคไตวายเฉียบพลัน
โรคไตเรื้อรัง
โรคไตอักเสบ
โรคถุงน้ำในไต
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Medical Science Clinic (Internal Medicine) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Fatima College of Medicine, Philippines
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต American Board of Internal Medicine (2001-2011), United States
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (2000-2010), United States
BBBB
Nephrology Emory University, United States
BBBB
Internal Medicine Jewish Hospital, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ไกรสิทธิ อารียา