นพ. ไกรสิทธิ อารียา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคไต
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Medical Science Clinic (Internal Medicine), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Fatima College of Medicine, Philippines
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคไต, American Board of Internal Medicine (2001-2011), United States
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2000-2010), United States
BBBB
Nephrology, Emory University, United States
BBBB
Internal Medicine, Jewish Hospital, United States
Loading

Loading Schedule..