นพ. กรณรักษ์ อุรัสยะนันทน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
รังสีร่วมรักษาระบบประสาท, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..