พญ. กิตติวรรณ สุพิชญางกูร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
BBBB
Clinical Fellow in Orthopaedic Hand and Microsurgery Lerdsin General Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..

พญ. กิตติวรรณ สุพิชญางกูร