ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

ทันตกรรมหัตถการ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เลเซอร์ทางทันตกรรมบูรณะ
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
เลเซอร์ทางปริทันต์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ