ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Academy of Laser Dentistry Standard Proficiency Certification, Laser Seminars Ltd., ไทย
BBBB
Team Building Intradepartment, ไทย
BBBB
AALZ Dental Laser Workshop, University of Aachen, เยอรมนี

นัดหมายแพทย์

ทพ. กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ