พญ. กิตติกานต์ นิ่มตระกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, แพทยสภา, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. กิตติกานต์ นิ่มตระกูล
เสาร์
31 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
29 ก.ย.