นพ. กิตติ อังศุสิงห์

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาวะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควร
จิตเวชศาสตร์การเสพติด
ความผิดปกติของความแตกต่างทางเพศ
โรคเบาหวาน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ Brooklyn-Cumberland Hospital, United States
BBBB
Endocrinology Childrens Hospital of Pittsburgh, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. กิตติ อังศุสิงห์