นพ. กิตติ อังศุสิงห์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Brooklyn-Cumberland Hospital, United States
BBBB
Pediatric Endocrinology, Children s Hospital of Pittsburgh, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ภาวะเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยอันควรจิตเวชศาสตร์การเสพติดความผิดปกติของความแตกต่างทางเพศโรคเบาหวาน
Loading

Loading Schedule..