นพ. กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, Saint Louis University Baguio City Philippines, ฟิลิปปินส์
BBBB
Bachelor of Science, The University of the East, ฟิลิปปินส์
BBBB
ศัลยศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

นพ. กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ
พุธ
28 ก.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
31 ก.ค.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
07 ส.ค.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
14 ส.ค.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
21 ส.ค.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Prevention and early detection center
เสาร์
28 ส.ค.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Prevention and early detection center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
04 ก.ย.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
11 ก.ย.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
18 ก.ย.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Prevention and early detection center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Prevention and early detection center
เสาร์
25 ก.ย.
Prevention and early detection center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Prevention and early detection center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Prevention and early detection center