นพ. กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ

ศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Saint Louis University Baguio City Philippines, Philippines
BBBB
Bachelor of Science The University of the East, Philippines
BBBB
ศัลยศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ