นพ. กีรติกร ว่องไววาณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Headache, American Headache Society (FAHS), สหรัฐอเมริกา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certificate International Headache Congress 2019, EACCME, ไอร์แลนด์

นัดหมายแพทย์

นพ. กีรติกร ว่องไววาณิชย์
อาทิตย์
13 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
14 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
15 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
16 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
21 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
22 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
23 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
จันทร์
28 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
อังคาร
29 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พุธ
30 มิ.ย.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
05 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
06 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
07 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
12 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
13 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
14 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
19 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
20 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
21 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
26 ก.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
27 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
28 ก.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
02 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
03 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
04 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
09 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
10 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
11 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
16 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
17 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
18 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
23 ส.ค.
Neuroscience Center 1
อังคาร
24 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พุธ
25 ส.ค.
Neuroscience Center 1
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Neuroscience Center 1
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Neuroscience Center 1
จันทร์
30 ส.ค.
Neuroscience Center 1