พญ. กิรณา ภัทรธรบุลิน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. กิรณา ภัทรธรบุลิน
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ARI Clinic
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.