นพ. เกียรติภูมิ สายไทย

เวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
Bachelor of Medicne and Bachelor of Surgery China Medical University, China
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..