นพ. เกียรติชัย ภูริปัญโญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. เกียรติชัย ภูริปัญโญ
ศุกร์
16 เม.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
17 เม.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
พุธ
21 เม.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศุกร์
23 เม.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
24 เม.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
พุธ
28 เม.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศุกร์
30 เม.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
01 พ.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
พุธ
05 พ.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศุกร์
07 พ.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
08 พ.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
พุธ
12 พ.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
15 พ.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
พุธ
19 พ.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
22 พ.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
พุธ
26 พ.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
29 พ.ค.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
พุธ
02 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศุกร์
04 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
05 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
พุธ
09 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศุกร์
11 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
12 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
พุธ
16 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศุกร์
18 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
พุธ
23 มิ.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Special Cardiac Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.