นพ. เกียรติชัย ภูริปัญโญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. เกียรติชัย ภูริปัญโญ
ศุกร์
22 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
23 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
30 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
06 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
13 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
20 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
27 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
06 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
13 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
20 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
27 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.