นพ. คติ อาศิรเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. คติ อาศิรเวช
เสาร์
31 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
02 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
09 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
16 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
23 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
30 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
06 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
13 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
20 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
27 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)