นพ. คติ อาศิรเวช

ศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. คติ อาศิรเวช