พญ. เกศรินท์ เกียรติเสวี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
โรคต้อหิน
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Glaucoma, University of British Columbia, แคนาดา

นัดหมายแพทย์

พญ. เกศรินท์ เกียรติเสวี
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Eye Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Eye Center
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Eye Center
อังคาร
22 มิ.ย.
Eye Center
พุธ
23 มิ.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Eye Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Eye Center
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Eye Center
อังคาร
29 มิ.ย.
Eye Center
พุธ
30 มิ.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
06 ก.ค.
Eye Center
พุธ
07 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
13 ก.ค.
Eye Center
พุธ
14 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
20 ก.ค.
Eye Center
พุธ
21 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Eye Center
อังคาร
27 ก.ค.
Eye Center
พุธ
28 ก.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
03 ส.ค.
Eye Center
พุธ
04 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
10 ส.ค.
Eye Center
พุธ
11 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
17 ส.ค.
Eye Center
พุธ
18 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
24 ส.ค.
Eye Center
พุธ
25 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Eye Center