พญ. กาญจนา ชัยกิตติศิลป์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ดูแลสุขภาพหญิง และหญิงตั้งครรภ์
รักษาโรคภายในของผู้หญิง
รักษาผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. กาญจนา ชัยกิตติศิลป์