พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. กัลยกร เชาว์วิศิษฐ
เสาร์
31 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
01 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
02 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
06 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
07 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
08 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
09 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
13 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
14 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
15 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
16 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
20 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
21 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
22 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
23 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
27 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
28 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
29 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
30 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
03 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
04 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
05 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
06 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
10 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
11 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
12 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
13 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
17 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
18 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
19 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
20 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
24 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
25 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
26 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
จันทร์
27 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic