นพ. กัลวา ซิงห์

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Internal Medicine โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Tropical Medicine and Hygiene มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery Sambalpur University, India
BBBB
Internal Medicine Phramongkutklao College of Medicine, Thailand
BBBB
Clinical Tropical Medicine Mahidol University, Thailand
Loading

Loading Schedule..

นพ. กัลวา ซิงห์