พญ. กานต์ธิดา ศุขเจริญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Fellow in Musculoskeletal Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Loading

Loading Schedule..