พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ รพ.ศิริราช
Loading

Loading Schedule..

พญ. กัณฑริดา ศรีพานิชกุลชัย