พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

พญ. กนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์อายุรกรรมมะเร็งวัฒโนสถ
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.