นพ. คณิต จำรูญธเนศกุล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ภาวะกระดูกสันหลังทรุด
โรคข้อต่อกระดูกสันหลังเสื่อม
โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท
โรคทางกระดูกสันหลัง
กระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บ
ผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังหักยุบตัวจากภาวะกระดูกพรุน
ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก
การเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง
หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนกดทับเส้นประสาท
โรคกระดูกสันหลังคดและอาการหลังค่อม
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ
การติดเชื้อที่กระดูกสันหลัง
ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Spine Surgery University of Virginia, United States
Loading

Loading Schedule..


นพ. คณิต จำรูญธเนศกุล