นพ. คณิต จำรูญธเนศกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
Spine Surgery, University of Virginia, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. คณิต จำรูญธเนศกุล
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์กระดูกสันหลัง