นพ. คณิต ออตยะกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
BTL Shockwave Therapy Conference 2012, BTL, ไทย
BBBB
การฝังเข็ม, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. คณิต ออตยะกุล