พญ. กาญจนา เสริมสวรรค์

ตจวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

รักษาโรคผิวหนัง
ดูแลเรื่องผิวพรรณและความงาม
รักษาโรคสะเก็ดเงิน
รักษาสิว ฝ้า กระ
รักษาโรคผื่นแพ้ผิวหนัง
ฉีดโบทูลินัม ท็อกซิน (botox)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..


พญ. กาญจนา เสริมสวรรค์