พญ. กาญจนา เสริมสวรรค์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ตจวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. กาญจนา เสริมสวรรค์
ศุกร์
25 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
26 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
30 มิ.ย.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
03 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
04 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
07 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
10 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
11 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
14 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
17 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
18 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
21 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
24 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
25 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
28 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
31 ก.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
04 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
07 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
11 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
14 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
18 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
21 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พุธ
25 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
เสาร์
28 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Dermatology and Aesthetics Center(ศูนย์โรคผิวหนังและเวชสำอาง)
จันทร์
30 ส.ค.