ทพญ. กมลทิพย์ ส่งตระกูล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science, New York University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์, American Board of Endodontics, United States
BBBB
Endodontics, New York University College of Dentistry, United States
BBBB
International Dentist in Endodontics, New York University College of Dentistry, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
Loading

Loading Schedule..