ทพญ. กมลทิพย์ ส่งตระกูล

การรักษา และ
การบริการ

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (การรักษาคลองรากฟัน)
ศัลยกรรมผ่าตัดปลายรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์
รีเจเนอเรทีฟ เอ็นโดดอนติกส์
การดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science New York University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิทยาเอ็นโดดอนต์ American Board of Endodontics, United States
BBBB
Endodontics New York University College of Dentistry, United States
BBBB
International Dentist in Endodontics New York University College of Dentistry, United States
Loading

Loading Schedule..