ทพญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมจัดฟัน
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy in Orthodontics, Showa University, Japan
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสอุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรนการจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็กความผิดปกติขมับ-ขากรรไกร
Loading

Loading Schedule..