นพ. กมล เรืองทอง

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..