นพ. กมล เรืองทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical Fellowship in Vascular Surgery, Royal Infirmary of Edinburgh, สหราชอาณาจักร

นัดหมายแพทย์

นพ. กมล เรืองทอง