นพ. กมล เรืองทอง

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. กมล เรืองทอง