นพ. กมล เรืองทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. กมล เรืองทอง