นพ. กมล เรืองทอง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นัดหมายแพทย์

นพ. กมล เรืองทอง
อังคาร
03 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
Vascular Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
พุธ
29 ก.ย.
Vascular Center
Surgery Unit (ศัลยกรรม)