นพ. ก.กฤช วุฒิพันธุ์

ออกตรวจวันจันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ และวันอาทิตย์ 7:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ Thai Medical Council, Thailand
Loading

Loading Schedule..