นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์

โสต ศอ นาสิกวิทยา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์