นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ, แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์