นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. จงรักษ์ พรหมใจรักษ์
เสาร์
23 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
31 มี.ค.
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
อังคาร
06 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
07 เม.ย.
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
อังคาร
13 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
14 เม.ย.
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
อังคาร
20 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
21 เม.ย.
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
อังคาร
27 เม.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
28 เม.ย.
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
ศุกร์
30 เม.ย.
เสาร์
01 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
อังคาร
04 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
05 พ.ค.
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
ศุกร์
07 พ.ค.
เสาร์
08 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
อังคาร
11 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
12 พ.ค.
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
ศุกร์
14 พ.ค.
เสาร์
15 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
อังคาร
18 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
19 พ.ค.
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
ศุกร์
21 พ.ค.
เสาร์
22 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
อังคาร
25 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
26 พ.ค.
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
ศุกร์
28 พ.ค.
เสาร์
29 พ.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
อังคาร
01 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
02 มิ.ย.
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
ศุกร์
04 มิ.ย.
เสาร์
05 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
อังคาร
08 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
09 มิ.ย.
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
ศุกร์
11 มิ.ย.
เสาร์
12 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
อังคาร
15 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
16 มิ.ย.
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
ศุกร์
18 มิ.ย.
เสาร์
19 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.