นพ. จิตริน ใจดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จิตเวชศาสตร์, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

นัดหมายแพทย์

นพ. จิตริน ใจดี
จันทร์
10 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
11 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
12 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
14 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
15 พ.ค.
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
18 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
19 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
21 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
22 พ.ค.
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
25 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
26 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
28 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
29 พ.ค.
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
01 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
02 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
04 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
05 มิ.ย.
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
08 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
09 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
11 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
12 มิ.ย.
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
15 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
16 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
18 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
19 มิ.ย.
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
22 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
23 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
25 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
29 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
30 มิ.ย.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
02 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
06 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
07 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
09 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
13 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
14 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
16 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
20 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
21 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
23 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
อังคาร
27 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พุธ
28 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)
ศุกร์
30 ก.ค.
BKK Mental Health&Rehab (BMRC)