นพ. จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

นพ. จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ