รศ. นพ. จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

รศ. นพ. จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ
เสาร์
31 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.