ผศ. พญ. จิรวดี ยอดยิ่ง

รังสีวิทยาทั่วไป
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว แพทยสภา
BBBB
Pediatric Interventional Radiology Fellowship The Hospital for Sick Children - SickKids, United States
BBBB
สาขา รังสีร่วมรักษาของลำตัว คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Radiology Siriraj Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..

ผศ. พญ. จิรวดี ยอดยิ่ง