ผศ. พญ. จิรวดี ยอดยิ่ง

รังสีวิทยาทั่วไป
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป แพทยสภา
BBBB
Radiology Siriraj Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..

ผศ. พญ. จิรวดี ยอดยิ่ง