พญ. จิราวดี จัตุทะศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

พญ. จิราวดี จัตุทะศรี
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์หู คอ จมูก