พญ. จิราวดี จัตุทะศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

พญ. จิราวดี จัตุทะศรี
ศุกร์
30 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
31 ก.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
03 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
04 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
07 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
10 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
11 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
14 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
17 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
18 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
21 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
24 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
25 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
28 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
31 ส.ค.
Ear Nose Throat Center
พุธ
01 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
04 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
07 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
08 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
11 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
14 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
15 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
18 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
21 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
22 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
เสาร์
25 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
อังคาร
28 ก.ย.
Ear Nose Throat Center
พุธ
29 ก.ย.
Ear Nose Throat Center