พญ. จินดารัตน์ เจียเจษฎากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Therapeutic Endoscopy and Endoscopic Ultrasound Training, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, เยอรมนี
BBBB
Training Program on Digestive Diseases, Showa University Northern Yokohama Hospital, ญี่ปุ่น

นัดหมายแพทย์

พญ. จินดารัตน์ เจียเจษฎากุล