นพ. จตุรงค์ นิลนัครา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. จตุรงค์ นิลนัครา
พุธ
27 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
ศุกร์
29 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
เสาร์
30 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)