นพ. จามร อุดมกุศลศรี

ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยกรรมหัวใจ
โรคหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ทรวงอก โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
27th Annual Congress of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia Australian and New Zealand Society of Cardiac and Thoracic Surgeons, ออสเตรเลีย
Loading

Loading Schedule..

นพ. จามร อุดมกุศลศรี