นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
โรคลมชัก, อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ
อังคาร
27 ก.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
28 ก.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
31 ก.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
01 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
04 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
07 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
08 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
11 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
14 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
15 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
18 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
21 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
22 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
25 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Neuroscience Center 2
เสาร์
28 ส.ค.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
29 ส.ค.
Neuroscience Center 2
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Neuroscience Center 2
พุธ
01 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
04 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
05 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
08 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
11 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
12 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
15 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
18 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
19 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
22 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Neuroscience Center 2
เสาร์
25 ก.ย.
Neuroscience Center 2
อาทิตย์
26 ก.ย.
Neuroscience Center 2
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Neuroscience Center 2
พุธ
29 ก.ย.
Neuroscience Center 2