นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
โรคลมชัก, อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. จักริน ลบล้ำเลิศ