นพ. เจษฎา อธิกคุณากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Upper GI Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..