นพ. เจษฎา อธิกคุณากร

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Upper GI Surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..