ดร. ทพญ. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International Program) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advanced Prosthodontics Preceptor Program UCLA Continuing Dental Education, United States
BBBB
Doctor of Philosophy in Dental Science Osaka University, Japan
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Loading

Loading Schedule..

ดร. ทพญ. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์