ทพญ.ดร. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมหัตถการ, ทันตกรรมทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ดร. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์
Friday
18 Jun
Dental Center
Saturday
19 Jun
Sunday
20 Jun
Dental Center
Monday
21 Jun
Tuesday
22 Jun
Wednesday
23 Jun
Thursday
24 Jun
Friday
25 Jun
Dental Center
Saturday
26 Jun
Sunday
27 Jun
Dental Center
Monday
28 Jun
Tuesday
29 Jun
Wednesday
30 Jun
Thursday
01 Jul
Friday
02 Jul
Dental Center
Saturday
03 Jul
Sunday
04 Jul
Dental Center
Monday
05 Jul
Tuesday
06 Jul
Wednesday
07 Jul
Thursday
08 Jul
Friday
09 Jul
Dental Center
Saturday
10 Jul
Sunday
11 Jul
Dental Center
Monday
12 Jul
Tuesday
13 Jul
Wednesday
14 Jul
Thursday
15 Jul
Friday
16 Jul
Dental Center
Saturday
17 Jul
Sunday
18 Jul
Dental Center
Monday
19 Jul
Tuesday
20 Jul
Wednesday
21 Jul
Thursday
22 Jul
Friday
23 Jul
Dental Center
Saturday
24 Jul
Sunday
25 Jul
Dental Center
Monday
26 Jul
Tuesday
27 Jul
Wednesday
28 Jul
Thursday
29 Jul
Friday
30 Jul
Dental Center
Saturday
31 Jul
Sunday
01 Aug
Dental Center
Monday
02 Aug
Tuesday
03 Aug
Wednesday
04 Aug
Thursday
05 Aug
Friday
06 Aug
Dental Center
Saturday
07 Aug
Sunday
08 Aug
Dental Center
Monday
09 Aug
Tuesday
10 Aug
Wednesday
11 Aug
Thursday
12 Aug
Friday
13 Aug
Dental Center
Saturday
14 Aug
Sunday
15 Aug
Dental Center
Monday
16 Aug
Tuesday
17 Aug
Wednesday
18 Aug
Thursday
19 Aug
Friday
20 Aug
Dental Center
Saturday
21 Aug
Sunday
22 Aug
Dental Center
Monday
23 Aug
Tuesday
24 Aug
Wednesday
25 Aug
Thursday
26 Aug
Friday
27 Aug
Dental Center
Saturday
28 Aug
Sunday
29 Aug
Dental Center
Monday
30 Aug