ทพญ.ดร. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมรากเทียม, ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ทพญ.ดร. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์