ดร. ทพญ. อัยรินทร์ อิทธิภูริพัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Esthetic Restorative and Implant Dentistry (International Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advanced Prosthodontics Preceptor Program, UCLA Continuing Dental Education, United States
BBBB
Doctor of Philosophy in Dental Science, Osaka University, Japan
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมทั่วไปทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
Loading

Loading Schedule..