พญ. อินทิรา สุขเพ็ญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Small Incision Cataract Extraction with Intra Ocular Lens implantation Surgery (SICS), Tilganga Eye Center, เนปาล

นัดหมายแพทย์

พญ. อินทิรา สุขเพ็ญ