พญ. หงส์ ประสาธนากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Peking University Health Science Center, จีน
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. หงส์ ประสาธนากร
จันทร์
08 มี.ค.
IMS
อังคาร
09 มี.ค.
IMS
พุธ
10 มี.ค.
IMS
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
IMS
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
IMS
อังคาร
16 มี.ค.
IMS
พุธ
17 มี.ค.
IMS
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
IMS
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
IMS
อังคาร
23 มี.ค.
IMS
พุธ
24 มี.ค.
IMS
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
IMS
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
IMS
อังคาร
30 มี.ค.
IMS
พุธ
31 มี.ค.
IMS
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
IMS
ศุกร์
02 เม.ย.
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
IMS
อังคาร
06 เม.ย.
IMS
พุธ
07 เม.ย.
IMS
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
IMS
ศุกร์
09 เม.ย.
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
IMS
อังคาร
13 เม.ย.
IMS
พุธ
14 เม.ย.
IMS
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
IMS
ศุกร์
16 เม.ย.
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
IMS
อังคาร
20 เม.ย.
IMS
พุธ
21 เม.ย.
IMS
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
IMS
ศุกร์
23 เม.ย.
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.