นพ. กัมปนาท วีรกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellow in The Society for Cardiac Angiography and Interventions, The Society for Cardiac Angiography and Interventions, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. กัมปนาท วีรกุล