พล.อ.ท.นพ. กัมปนาท วีรกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พล.อ.ท.นพ. กัมปนาท วีรกุล
ศุกร์
06 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Special Cardiac Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Special Cardiac Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Special Cardiac Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
Special Cardiac Center
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Special Cardiac Center
เสาร์
30 ต.ค.