พล.อ.ท.นพ. กัมปนาท วีรกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พล.อ.ท.นพ. กัมปนาท วีรกุล
ศุกร์
22 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศุกร์
29 ม.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศุกร์
05 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศุกร์
12 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศุกร์
19 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศุกร์
26 ก.พ.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศุกร์
05 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศุกร์
12 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศุกร์
19 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศุกร์
26 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ
อังคาร
30 มี.ค.